IRC-Galerie

xWannapAx

xWannapAx

iCHLiEBEDiCH :']

Jack - เลอะเลือนFreitag 19.02.2010 09:22 PM

หากฉันเป็นคนฟั่นเฟือน อาจจะลืมเลือนเรื่องนั้น
ภาพวันที่เราเคยรักกัน ภาพวันนั้นยังคงติดตา
ยิ่งจำว่าเคยรักใคร เท่ากับตายลงไปช้าๆ
หมดไปแล้วเท่าไหร่น้ำตา
สิ่งที่ได้คืนมาคือเจ็บทั้งนั้น

ร้อยพันเรื่องร้าย ใจของฉันไม่เคยจะเก็บ
เจ็บอยู่กับภาพเดิมๆ เรื่องดีๆ ที่ยังไม่เลือนลบไป

อยากลืมเธอให้หมดใจ โดยที่ใช้เวลาไม่นาน
ไม่ต้องเจ็บต้องทรมาน กับการลืมภาพเธอ
ให้ความช้ำโดนทำร้าย ให้สมองกระทบกระเทือน
ให้กลายเป็นคนเลอะเลือน
ลืมความทรงจำ ที่เตือนว่าเคยรักเธอ

สมองของฉันคอยสั่ง ว่าต้องลืมเธอให้ไหว
แต่ยังไม่มีทางสั่งใจ ให้ลืมเธอง่ายดายอย่างนั้น

ร้อยพันเรื่องร้าย ใจของฉันไม่เคยจะเก็บ
เจ็บอยู่กับภาพเดิมๆ เรื่องดีๆ ที่ยังไม่เลือนลบไป

อยากลืมเธอให้หมดใจ โดยที่ใช้เวลาไม่นาน
ไม่ต้องเจ็บ ต้องทรมานกับการลืมภาพเธอ
ให้ความช้ำโดนทำร้าย ให้สมองกระทบกระเทือน
ให้กลายเป็นคนเลอะเลือน
ลืมความทรงจำ ที่เตือนว่าเคยรักเธอ

ให้วันเวลาดีๆ กับเธอที่มีละลายลงไป
ภาพความจำครั้งนั้นจะลบยังไง
ต้องเป็นแบบนี้ อีกนานไหม

อยากลืมเธอให้หมดใจ โดยที่ใช้เวลาไม่นาน
ไม่ต้องเจ็บ ต้องทรมานกับการลืมภาพเธอ
ให้ความช้ำโดนทำร้าย ให้สมองกระทบกระเทือน
ให้กลายเป็นคนเลอะเลือน
ลืมความทรงจำ ที่เตือนว่าเคยรักเธอ

ให้กลายเป็นคนเลอะเลือน
ลืมความทรงจำ ที่เตือนว่าเคย

SOOOONGTEXT <3 JACK - เลอะเลือน

Du bist noch kein Mitglied?

Jetzt kostenlos mitmachen!

Als registrierter Nutzer könntest du...

...Kommentare schreiben und lesen, was andere User geschrieben haben.